Jobsoegende

Pension

I FLAIR sørger vi for, at alle vores vikarer får udbetalt korrekt pension i henhold til gældende overenskomst du arbejder under.

Hvis du er berettiget til pension, indbetaler FLAIR til pensionsordningen efter gældende regler.

I forbindelse hermed har vi behov for oplysninger om, hvorvidt du i en tidligere ansættelse har været tilknyttet en arbejdsmarkedspension. Dette kan f.eks. ske via en tidligere lønseddel, hvor pensionsindbetalingen fremgår, eller via et udtræk fra pensionsinfo, hvor ligeledes information fremgår. Hvis der senere opstår ændringer i forhold til det, du har oplyst via skemaet, er du forpligtet til hurtigst muligt at orientere FLAIR herom.

Ovenstående information skal sendes til din FLAIR-konsulent eller direkte til Lønservice på e-mail lon@FLAIR.dk.