Rekruttering Samtale

Whistleblowerportal

En sikker, uafhængig kanal til indberetning af lovovertrædelser og andre kritisable eller uetiske forhold. Nederst på denne side finder du linket til vores Whistleblowerportal. Her kan du læse mere, få svar på ofte stillede spørgsmål og lave din indberetning.

Whistleblowerportalen kan benyttes af vikarer, medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Vores Whistleblowerordning er et udtryk for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til den interne dialog i FLAIR.

Whistleblowerportalen har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Ordningen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer af det uvildige advokatkontor, Lund Elmer Sandager.

Du kan bruge Whistleblowerportalen til at indberette uregelmæssigheder, uetisk adfærd, overtrædelse af lovgivningen eller begrundet mistanke herom. Du kan ligeledes indberette overtrædelser af interne retningslinjer.

Whistleblowerindberetning som vikar hos FLAIR

Whistleblowerordningen kan selvfølgelig også benyttes af dig, som er vikar gennem FLAIR. Vær dog opmærksom på, at FLAIRs Whistleblowerordning er forbeholdt indberetninger om forhold omkring FLAIR.

Oplever du lovovertrædelser, kritisable eller uetiske forhold hos en af FLAIRs virksomhedskunder – som ikke kan håndteres via de almindelige kanaler – skal du benytte kundens whistleblowerordning.

Du kan læse meget mere og få svar på ofte stillede spørgsmål om FLAIRs Whistleblowerordning på linket til portalen herunder.

Læs mere om Whistleblowerordningen og indberet